EU-domstolen säger nej till patentdomstol

Den överenskommelse som EU:s ministerråd enades om angående ett gemensamt patentdomstolssystem har EU-domstolen nu sagt nej till. Motiveringen är att det skulle rubba fördelningen av befogenheter mellan EU:s institutioner och medlemsstaterna. En maktbalans som är nödvändig för att EU-rättens innersta natur ska kunna värnas. Hur EU-domstolens ställningstagande kommer att påverka planerna på ett så kallat enhetligt patent…

Kurs i CAD-ritning

Medlemmar i Uppfinnareföreningen Heureka erbjuds att gå en kurs i CAD-ritning under våren. Kursen omfattar 10 tillfällen och hålls på Nils Ericsonsgymnasiet i Trollhättan. Kursdagar är tisdagar kl 17.45 – 20.45 med start den 1 mars 2011. Lärare är Ulf Andersson som undervisar i CAD-ritning vid Teknikprogrammet på Nils Ericsonsgymnasiet. Ritprogrammet som används heter Inventor…

Bo Lennernäs belönas med 2010 års Athena pris

2010 års Athena-pris har tilldelats Bo Lennernäs och hans forskargrupp. Athena-priset tilldelas framstående forskare som gjort nytta i vården. Det är väl inte nödvändigt att påpeka att Bo är den förste Athena-pristagaren i Heurekas 25-åriga historia och sannolikt även i SUF:s 125-åriga dito. Priset har han fått för sin Raypilotteknik som är ett navigationssystem med…

ELMIA Subcontractor 2010

Den 11 november 2010 besökte sju förväntansfulla uppfinnare från Heureka Elmia-mässan. Antalet utställande företag var 1 199 varav 290 internationella från 29 länder. Mässans totala yta var 17 947 kvm. Den besöktes av totalt 13 054 personer. Otroligt givande var det enhälliga omdömet från Heurekas besökare. Mässans fokus låg på framtiden. Några egenskaper som blir…

Ordförandekonferens

På konferensen som hade deltagare från Almi Företagspartner diskuterades bland annat hur samarbetet mellan SUF och Almi skall kunna förbättras. I framtiden skall Almis rådgivningsverksamhet, enligt riksdagsbeslut, upphandlas i större utsträckning. Det ligger då nära till hands att de lokala föreningarna är med vid upphandlingen av innovationsrådgivning. Målsättningen är att så många uppfinningar som möjligt skall kommersialiseras…

Utställning – Ett sekels innovationer

Den 7 oktober 2010 invigdes vår utställning Ett sekels innovationer. Utställningen innehåller några av 1900-talets främsta upptäckter och uppfinningar. Preliminärt kommer den att hållas öppen under oktober månad, men om intresse finns så kan utställningstiden förlängas. Genom att vi fått hjälp med fina  lokaler och montrar samt sakkunniga råd från Bohusläns museums expert inom området, så…

Vad vill partierna med innovationsfrågorna

I SUFs programförklaring finns förslag på hur uppfinnare och företagande kan stimuleras, för att bidra till utvecklingen av det svenska näringslivet med att skapa nya framgångsrika företag. Inför valet i september 2010 har SUF bett riksdagspartierna att kommentera och besvara förslagen. Gå in på www.uppfinnare.se  och läs SUFs programförklaring som sänts till riksdagspartierna och hur…

Uppfinnartävling

Enitor Plast AB och 7-häradsbygdens uppfinnareförening arrangerar en uppfinnartävling i formsprutad plast. Enitors syfte med tävlingen är att få nya produkter i sin produktion. Vinnare är den uppfinnare som har kommit på en ny produkt i plast (mjuk eller hård) eller ersatt en produkt av trä, glas, porslin, gummi eller metall med plast på ett…

Våravslutning

I strålande solsken hemma hos Inger Häggman på vackert belägna Svanekärr, med utsikt över Byfjorden, hölls årets våravslutning. Ett matglatt gäng mötte upp inklusive föreningens förste ordförande, den nu 92-årige Alf Wasshede i utmärkt vigör. Mellan all den goda maten och den enorma två-meters-tårtan avgjordes en spännande tävling. Här gällde det att rätt kunna bedöma…

Återställ lösenord
Vänligen ange din emailadress. Du får ett nytt lösenord via email.