Author Archive for piotr

Innovationsskolan – Ny film från Stiftelse AJM

Hur tar man fram en uppfinning? Och hur får man ut den på marknaden? Det är frågeställningar som ligger bakom idén och inspirationen till filmen Innovationsskolan. Fyra uppfinnare berättar själva i filmen om hur de har gjort. Hur de fick idén, hur de löste finansieringen, hur de undersökte marknadsbehovet, klarade av marknadsföring och försäljning. Kort…

Var finns årets uppfinnare i Sverige?

Nu är det återigen dags att söka Sveriges största och mest prestigefyllda uppfinnarstipendium – SKAPA:s utvecklingsstipendium. Totalt delas 980 000 kronor ut. Ett eller två bidrag i varje län belönas med 20 000 kronor och tävlar därefter om upp till en halv miljon kronor. De nationella vinnarna tillkännages på Tekniska mässan i Stockholm den 4…

Google översätter patent till 32 språk

Det europeiska patentverket EPO har nu skrivit på ett avtal med Google om maskinöversättning av patent. Översättningarna ska göras med hjälp av tekniken som används i Google Translate. Avtalet innebär att Google och EPO ska samarbeta kring översättning av patent till 28 europeiska språk samt kinesiska, japanska, koreanska och ryska. Översättningstjänsten kommer att finnas på…

EU-domstolen säger nej till patentdomstol

Den överenskommelse som EU:s ministerråd enades om angående ett gemensamt patentdomstolssystem har EU-domstolen nu sagt nej till. Motiveringen är att det skulle rubba fördelningen av befogenheter mellan EU:s institutioner och medlemsstaterna. En maktbalans som är nödvändig för att EU-rättens innersta natur ska kunna värnas. Hur EU-domstolens ställningstagande kommer att påverka planerna på ett så kallat enhetligt patent…

Kurs i CAD-ritning

Medlemmar i Uppfinnareföreningen Heureka erbjuds att gå en kurs i CAD-ritning under våren. Kursen omfattar 10 tillfällen och hålls på Nils Ericsonsgymnasiet i Trollhättan. Kursdagar är tisdagar kl 17.45 – 20.45 med start den 1 mars 2011. Lärare är Ulf Andersson som undervisar i CAD-ritning vid Teknikprogrammet på Nils Ericsonsgymnasiet. Ritprogrammet som används heter Inventor…

Bo Lennernäs belönas med 2010 års Athena pris

2010 års Athena-pris har tilldelats Bo Lennernäs och hans forskargrupp. Athena-priset tilldelas framstående forskare som gjort nytta i vården. Det är väl inte nödvändigt att påpeka att Bo är den förste Athena-pristagaren i Heurekas 25-åriga historia och sannolikt även i SUF:s 125-åriga dito. Priset har han fått för sin Raypilotteknik som är ett navigationssystem med…

ELMIA Subcontractor 2010

Den 11 november 2010 besökte sju förväntansfulla uppfinnare från Heureka Elmia-mässan. Antalet utställande företag var 1 199 varav 290 internationella från 29 länder. Mässans totala yta var 17 947 kvm. Den besöktes av totalt 13 054 personer. Otroligt givande var det enhälliga omdömet från Heurekas besökare. Mässans fokus låg på framtiden. Några egenskaper som blir…

Ordförandekonferens

På konferensen som hade deltagare från Almi Företagspartner diskuterades bland annat hur samarbetet mellan SUF och Almi skall kunna förbättras. I framtiden skall Almis rådgivningsverksamhet, enligt riksdagsbeslut, upphandlas i större utsträckning. Det ligger då nära till hands att de lokala föreningarna är med vid upphandlingen av innovationsrådgivning. Målsättningen är att så många uppfinningar som möjligt skall kommersialiseras…

Utställning – Ett sekels innovationer

Den 7 oktober 2010 invigdes vår utställning Ett sekels innovationer. Utställningen innehåller några av 1900-talets främsta upptäckter och uppfinningar. Preliminärt kommer den att hållas öppen under oktober månad, men om intresse finns så kan utställningstiden förlängas. Genom att vi fått hjälp med fina  lokaler och montrar samt sakkunniga råd från Bohusläns museums expert inom området, så…

Vad vill partierna med innovationsfrågorna

I SUFs programförklaring finns förslag på hur uppfinnare och företagande kan stimuleras, för att bidra till utvecklingen av det svenska näringslivet med att skapa nya framgångsrika företag. Inför valet i september 2010 har SUF bett riksdagspartierna att kommentera och besvara förslagen. Gå in på www.uppfinnare.se  och läs SUFs programförklaring som sänts till riksdagspartierna och hur…

Återställ lösenord
Vänligen ange din emailadress. Du får ett nytt lösenord via email.