Miniseminarium om innovationer

UPPFINNARGLÄDJE OCH INNOVATIONSPOLITiK – kan det hänga ihop?

Välkomna till samtal om innovationspolitik och uppfinnarglädje! – Kristina Jonäng, regionråd i Västra Götalandsregionen
Samtal mellan uppfinnare, politiker och allmänhet

Tid: Måndag 8 sep 2014 kl 11.30-14.30
Plats: Kulturhuset, Fregatten, Stenungsund.
Lokal: Spisrummet

Program:

Kl 11.30-12.00 Enkel Lunch serveras

Kl 12.05 Några reflektioner om den krokiga vägen från uppfinning via
stororder, till börsintroduktion och globala affärer
– Ralf Larson, som byggt upp tio högteknologiska företag
– Hans-Erik Nilsson, Förbundsordförande Swedish Innovators

Kl 13.00 Bakgrunden till Innovationssystemen i Västra Götaland
– Kent Johansson, en av ingenjörerna bakom dagens system

Kl 13.30 Alliansregeringens innovationspolitik i korthet
– Håkan Ekengren, (c) statssekreterare hos näringsminister
Annie Lööf

Kl 14.30 Samtal och diskussion
Avslutning

Välkommen!

Återställ lösenord
Vänligen ange din emailadress. Du får ett nytt lösenord via email.