Aktuellt

Några ord om vårens aktiviteter. Vi har under våren haft träffar varje tisdagskväll plus att vi dessutom har träffats varje första torsdag i månaden . På tisdagskvällarna har den kreativa sidan kommit fram på allvar och många uppfinnare & innovatörer har fått handfast hjälp.

På torsdagsmötena har det varit mera mötesbetonat och där har det mera handlat om medlemmarna och föreningens framtid. Under våren har också andra organisatoriska förändringar skett. Vi har lämnat SUF (Svenska Uppfinnare Föreningen) då vi anser att denna sammanslutning inte gagnar våra medlemmar.

I stället har vi startat och bildat Innovationsnavet Väst som skall iklä sig den rollen på ett bättre sätt. Vi har också skissat på ett riksomfattande förbund som tillsammans med Navet skall vara en plattform för att föra Uppfinnarens & Innovatörens talan gent emot riksdag och regering.

Här finns det mycket att önska då vi uppfinnare befinner oss längst ner i ”näringskedjan”. Både musiker , konstnärer och skådespelare befinner sig betydligt högre upp och detta är ett faktum som vi vill förändra. För vill man ha ett förändrat resultat så kan man inte göra som man alltid har gjort för då får man ingen förändring.

Därför är DU viktig i det här förändringsarbetet.

Jag vill också passa på att tacka alla i föreningen som hitintills arbetat fram allt det nya.

Tack!!

Dick Jonefelt Ordförande i Bohus-Dals UppfinnareFörening Heureka

0707 15 83 95

Återställ lösenord
Vänligen ange din emailadress. Du får ett nytt lösenord via email.