EU-domstolen säger nej till patentdomstol

Den överenskommelse som EU:s ministerråd enades om angående ett gemensamt patentdomstolssystem har EU-domstolen nu sagt nej till. Motiveringen är att det skulle rubba fördelningen av befogenheter mellan EU:s institutioner och medlemsstaterna. En maktbalans som är nödvändig för att EU-rättens innersta natur ska kunna värnas.

Hur EU-domstolens ställningstagande kommer att påverka planerna på ett så kallat enhetligt patent i Europa går idag inte att förutse.

Återställ lösenord
Vänligen ange din emailadress. Du får ett nytt lösenord via email.