Ordförandekonferens

På konferensen som hade deltagare från Almi Företagspartner diskuterades bland annat hur samarbetet mellan SUF och Almi skall kunna förbättras. I framtiden skall Almis rådgivningsverksamhet, enligt riksdagsbeslut, upphandlas i större utsträckning. Det ligger då nära till hands att de lokala föreningarna är med vid upphandlingen av innovationsrådgivning. Målsättningen är att så många uppfinningar som möjligt skall kommersialiseras samt att antalet medlemmar i uppfinnareföreningarna skall ökas.

Återställ lösenord
Vänligen ange din emailadress. Du får ett nytt lösenord via email.